Your browser does not support JavaScript!
系徽
資訊工程系是個充滿科技與潮流的系所,金色代表高科技,而藍色則代表資工系的天地是像天空一樣是無限的。
(點擊放大)
(點擊放大) (點擊放大)

500 × 80 pixels

500 × 80 pixels

315 × 55 pixels

200 × 50 pixels

315 × 55 pixels

200 × 50 pixels